Prehľad o použití príspevku od mesta Košice rok 2013 pre ATU Košice

Klub Sústredenia Doprava
na súťaže
Stravné, ubytovanie,
príspevok na súťaže
Regenerácia,
pitný režim
Nákup šport.
odevov a náradia
SPOLU DOTÁCIA
atletika 147,93 2585,19 1933,41 - 315,00 4981,53 4171,00
bedminton - - - - 840,00 840,00 744,00
florbal - 1671,00 486,08 - - 2157,08 1952,00
orientačný beh 1186,35 1786,48 2573,25 - - 5546,08 4624,00
plážový volejbal - 896,55 1136,60 60,98 192,00 2286,13 2057,00
S p o l u : 1334,28 6939,22 6129,34 60,98 1347,00 15810,82 13548,00

 

Informačný redaktor: Ing. Miroslav Lakatoš
technický redaktor: Eva Koperdáková, eva@kamikse.sk